SVIT
denné menu od 11,00 do 14,30
bez polievky 3,30,
s polievkou 3,50
____

 

STRBA
denné menu od 11:00 do 14:30
bez polievky 3,00
polievkou s 3,30
____

polievka podľa dennej ponuky